ทัวร์ออสเตรีย บาวาเรีย ทีโรล พักในเมืองฮัลสตัตท์ 9วัน 6คืน

ทัวร์ออสเตรีย บาวาเรีย ทีโรล พักในเมืองฮัลสตัตท์ 9วัน 6คืน

เที่ยวออสเตรีย บาวาเรีย ทีโรล พักในเมืองฮัลสตัตท์ 9วัน 6คืน มิวนิค โอเบอร์อัมเมอร์เกา วิหารเมืองเอทอล นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาซุกสปิตซ์ อินนส์บรูค ชมเมือง นั่งกระเช้าสู่ภูเขาหิมะสตูไบ เมืองอาร์มเซา เบิร์ชเทสกาเด้น ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซี โบสถ์บาร์โธโลมิว ซอลส์เบิร์ก เซนต์วูล์ฟกัง ยอดเขาชาฟแบร์ก ฮัลล์สตัทท์ นั่งรถรางสู่จุดชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ เข้าชมเหมืองเกลือ เมลค์ ล่องเรือแม่น้ำดานูป วาเคาท์ วาเลย์ ดูร์นสไตน์ (เส้นทางมรดกโลก) ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท


ทัวร์ออสเตรีย บาวาเรีย ทีโรล พักในเมืองฮัลสตัตท์ 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
AT_LH00001
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
13 เม.ย. 67 - 16 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Lufthansa
ราคาเริ่มต้น
139,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี)
 • วันที่

  2

  มิวนิค – โอเบอร์อัมเมอร์เกา – วิหารเมืองเอทอล – นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาซุกสปิตซ์ – อินนส์บรูค – ชมเมือง
 • วันที่

  3

  อินนส์บรูค – นั่งกระเช้าสู่ภูเขาหิมะสตูไบ – เมืองอาร์มเซา – เบิร์ชเทสกาเด้น
 • วันที่

  4

  เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซี – โบสถ์บาร์โธโลมิว – ซอลส์เบิร์ก – ชมเมือง
 • วันที่

  5

  ซอลส์เบิร์ก – เซนต์วูล์ฟกัง – ยอดเขาชาฟแบร์ก พักในหมู่บ้านฮัลสตัทท์ *ช่วงบ่ายอิสระทุกท่านเดินเล่นพักผ่อนเดินเล่นสบายๆในเมืองฮัลล์สตัทท์
 • วันที่

  6

  ฮัลล์สตัทท์ – นั่งรถรางสู่จุดชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ – เข้าชมเหมืองเกลือ – เวียนนา
 • วันที่

  7

  เวียนนา – เมลค์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูป – วาเคาท์ วาเลย์ ดูร์นสไตน์(เส้นทางมรดกโลก) – เวียนนา
 • วันที่

  8

  เวียนนา – ชมเมือง – ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท – สนามบิน
 • วันที่

  9

  สนามบินสุวรรณภูมิ

13 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,900
เด็กมีเตียง
139,900
เด็กไม่มีเตียง
139,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,900
เด็กมีเตียง
139,900
เด็กไม่มีเตียง
139,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,900
เด็กมีเตียง
139,900
เด็กไม่มีเตียง
139,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,900
เด็กมีเตียง
139,900
เด็กไม่มีเตียง
139,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,900
เด็กมีเตียง
139,900
เด็กไม่มีเตียง
139,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 149,900 149,900 149,900 35,900 - - 20
29 เม.ย. 67 - 07 พ.ค. 67 139,900 139,900 139,900 35,900 - - 20
18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 139,900 139,900 139,900 35,900 - - 20
29 พ.ค. 67 - 06 มิ.ย. 67 139,900 139,900 139,900 35,900 - - 20
20 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 149,900 149,900 149,900 38,900 - - 20
18 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 149,900 149,900 149,900 38,900 - - 20
06 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 149,900 149,900 149,900 38,900 - - 20
24 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 149,900 149,900 149,900 38,900 - - 20
07 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 139,900 139,900 139,900 35,900 - - 20
16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 139,900 139,900 139,900 35,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง