รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ห้องสมุดสตาร์ฟิล@CoexMall - เช็คอินเข้าโรงแรมโซล - เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง
 • วันที่

  3

  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม - เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง - บินภายในประเทศสนามบินกิมโป - สนามบินเชจู
 • วันที่

  4

  ถนนสายรุ้งเชจู - ดอกไม้ ตามฤดูกาล ณ เกาะเชจู - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง ชายหาดโขดหิน ควังชีกี - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - วัดซันบัง โพมุนซา -ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
 • วันที่

  5

  ชายหาดอีโฮเทอู - บินภายในประเทศสนามบินกิมแฮ - สนามบินเชจู - ผลไม้ / ดอกไม้ ตามฤดูกาล วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด เช็คอินเข้าโรงแรม - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  6

  น้ำมันสนเข็มแดง - ร้านครื่องสำอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน -ตลาดปลาจากัลชิ ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

01 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,499
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
11,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
02 มี.ค. 67 - 07 มี.ค. 67 17,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
03 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
04 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 17,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
05 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
06 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
07 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
08 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
09 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 17,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
10 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 17,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
17 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
18 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 18,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
19 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
24 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
25 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 19,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
26 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
27 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
28 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
29 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
30 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
31 มี.ค. 67 - 05 เม.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
01 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67 20,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
02 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67 21,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
03 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 21,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
04 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67 21,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
05 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 20,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
06 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
07 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
08 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
09 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 20,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
10 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 21,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 22,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 24,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 22,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
14 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 21,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
15 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 20,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
16 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
18 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 18,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
21 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
22 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 18,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
23 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
25 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
26 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
27 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67 19,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
28 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
29 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
30 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 67 20,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
01 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 21,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
02 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 21,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
03 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67 21,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
04 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
05 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
06 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 18,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
07 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
08 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
09 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 18,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 17,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
13 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 17,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
14 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
16 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
20 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 17,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
21 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
23 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 17,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
27 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
28 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
29 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
30 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
31 พ.ค. 67 - 05 มิ.ย. 67 19,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
01 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 67 18,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
02 มิ.ย. 67 - 07 มิ.ย. 67 17,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
03 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
04 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
05 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
06 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
07 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
08 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
09 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67 15,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
10 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 16,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
11 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 16,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 15,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
17 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 16,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
18 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 16,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 15,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
24 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 16,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
26 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
27 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
28 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67 16,999 - - 11,000 5,000 11,000 20
29 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67 16,499 - - 11,000 5,000 11,000 20
30 มิ.ย. 67 - 05 ก.ค. 67 15,999 - - 11,000 5,000 11,000 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง